تیم محبوب تهران

محبوبه رحیمیان

موسس و بنیانگذار و طراح لباس

بهار سام دلیری

دستیار همایش

معصومه جلیل خانی

دستیار همایش

اشرف رجبی

دستیار همایش

مریم بامداد

آرایشگر

حمید احمدی

آرایشگر

سحر نجومیان

عکاس
فهرست