گالری عکس

عکاسی از مدل ها ، خانم شبنم قهرمانی و خانم سحر درویشی در پارک نگین . شهریور 1401
عکاسی از مدل ، خانم دریا فرخنده خواه
دهمین فشن شو توانیابان ١٧ اذر ١۴٠٠ در هفته جهانی معلولین
عکاسی از مدل ، خانم اکرم منصوری
عکاسی از مدل ، خانم شادی شیدا
بازارچه نوروزی در پارک نگین ولنجک ، اسفند 99
عکاسی از مدل ، فرشته جمشیدی
عکاسی از مدل
یادبود شبکه دو صدا و سیما در برنامه مردم خوب شهر
مجموعه تصاویر
پروژه ارک تجریش
پروژه مهستان
پروژه دارآباد
مارتون توانیابان (۲۰ آبان ۹۵)
همایش برج نگار (۱۴ تیر ۹۶)
پارک ولنجک (۹ مهر)
(۱۹ مهر)
(۲۰ مهر)
همایش ابرش ۱
همایش ابرش ۲
همایش باغ ایرانیان
همایش کهریزک (۱۶ اسفند ۹۷)
همایش برج نگار (۱۴ اسفند ۹۷)
فهرست