مدل های برند محبوب تهران

اولین مدل ها

باران کاظمی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس روانشناسی، دانشجوی فوق
شغل: کارهای هنری و دستی، طراح جواهرات، شاعر و ترانه سرا، نویسنده کتاب
معلولیت: CP

سارا گرشاسبی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس
شغل: چاپ اشعار روی لباس، نقاشی رو سرامیک
معلولیت: CP

مونا مرادی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس کامپیوتر
شغل: نقاشی سبک رئال و مدرن، زیور آلات، چرم
معلولیت: CP

هما میرزایی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: فوق لیسانس روابط عمومی
شغل: پرتاپ وزنه، بدنسازی
معلولیت: شوک عصبی

محبوبه نجومیان

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس روانشناسی
شغل: خیاطی، نویسندگی، سوار کار
معلولیت: پولیو سمت چپ (فلج اطفال)

نیلوفر جعفری

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس حسابداری
شغل: مدل محبوب تهران
معلولیت: ضایع نخاعی

فاطمه هادیان

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: دیپلم کامپیوتر
شغل: زیورآلات
معلولیت: پولیو، ویلچر

سعیده جعفری

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: دیپلم
شغل: مدل محبوب تهران
معلولیت: پولیو

پریسا دینی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس روانشناسی
شغل: مدل لباس محبوب تهران
معلولیت: تصادف اتومبیل

آذر کوپال

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس مدیریت بیمه
شغل: اتومبیل رانی، والیبال نشسته
معلولیت: پولیو

فریبا عسگری

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: فوق دیپلم تربیت بدنی
شغل: کارهای سنتی سوخته چوب و گبه
معلولیت: ضایع نخاعی

نرگس متحیرنژاد

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: محصل
شغل: مدل محبوب تهران
معلولیت: آرتی گری پوزز (پیچیدگی بیش از دو مفصل و شکستگی)

افسانه سروری

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس ادبیات
شغل: خیاط و راننده تپسی
معلولیت: فلج اطفال

اعظم عزیزی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر
شغل: نقاشی و معرق کاری
معلولیت: دیستروفی

آزاده چغا

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: فوق دیپلم گرافیک
شغل: سوخته نگاری روی چوب
معلولیت: دیستروفی

سیما رادان

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس گرافیک
شغل: نقاشی و چاب بر روی لباس و ظروف
معلولیت: اکوندوپلاتسیا

حمیده نیکبخت مقدم

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: دیپلم تجربی و آرایشگری
شغل: میکاپ آرتیست
معلولیت: پولیو

منیژه رضایی

مدل لباس محبوب تهران

تحصیلات: لیسانس زبان
شغل: سوارکار
معلولیت: اکوندوپلاتسیا

فهرست