قصه محبوب تهران

به خاطرارتباط مستقیم با افراد دارای معلولیت از سال 1387 و اعتمادی که این افراد به ایشان پیدا کردند در طی سالیان متمادی موجب شد که مسائل و مشکلاتشان را با خانم رحیمیان مطرح کنند و به همین سبب بود که مشخص گردید پوشاک مهمترین چالش این جمعیت است برای مثال یکی از این مشکلات، رفتن به محل فروشگاه ها که اغلب مناسب شرایط این عزیزان نیست و اتاق های پرو نامناسب تر و همچنین به دلیل حالت نشسته دائمی و تغییر فیزیک این افراد همه و همه باعث شد تا با وجود تخصص سرکار خانم رحیمیان، ایشان دست به کار تهیه و تولید پوشاک برای توانیابان شوند. همچنین با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه های گوناگون از فیزیوتراپ مرکز درمان و خود افراد دارای معلولیت توسط ایشان انجام شد اقدام لازم برای طراحی و دوخت این البسه آغاز گردید.

در ادامه باید توجه داشت که لباس به هر شکل و فرمی به تن آنها نمی نشیند زیرا اشخاصی که همیشه در صندلی چرخدار و یا حالت نشسته هستند مشکلاتی شامل بزرگ شدن بالاتنه را دارند و کمر معمولاً پهن تر از حد معمول است در نتیجه شلوار سرجاش قرار نمی گیرد و دائماً پشت بدن بیرون می ماند کش و قسمت بالایی شلوار از جلو یا عقب چین میخورد و می باید ثابت باشد همچنین موارد پزشکی هست که باید مورد توجه قرارگیرد مانند easylife , soond , … و همچنین شکاف ها و درزهای لباس که موجب جراحت نشود. لباس ها باید آسان پوش، سبک و راحت باشند و از الیاف طبیعی و ترجیحاً کتان و ابریشم باشند و در نهایت بکار بردن رنگ های شاد که برای حفظ روحیه این عزیزان بسیار موثر و حائز اهمیت است.

و به دلیل اینکه پوشاک با هرفرم و طرحی به راحتی به تن آنها برازنده نمی شود از چند منظر باید بررسی و طراحی شده تا نیاز آنها را برطرف کند که همه این موارد برای انواع معلولیت ها شامل ضایعه نخاعی، دیستروفی، هموپاتی، M.S ، اوتیسم و دیگر موارد برای تک به تک این افراد طراحی خاص فیزیک خودش را دارد به همین رو این برند خاص معلولین بوده و درهیچ یک از جدول های استاندارد پوشاکی نمی گنجد و می توان گفت امروزه محبوب تهران برند تخصصی و استاندارد منحصر به فرد پوشاک معلولین می باشد.

هم اکنون بسیاری از توان خواهان به مدد برنامه های محبوب تهران در جامعه حضور می یابند و شادتر و امیدوارتر هستند. محبوب تهران تلاش میکند سلیقه و تخصص خود را در جهت امید بخشی به این گروه از اجتماع به کار گیرد و با کمک پوشاکی که متناسب با نوع معلولیت این توانیابان طراحی می شود و نمایش این لباس ها توسط خود آنها در مراسم های مد روح و جسم شان را شاداب تر و امیدوارتر سازد.

فهرست